Vad isolerade man hus med förr

Vid nybyggnad finns dock all anledning att alltid bygga ett väl isolerat hus. Man fick därmed en viss värmeisolering samtidigt som man fick ett bra underlag för tapetsering. Beroende på vad och hur mycket som blandas in i leran kan lera fungera .

I äldre tider isolerade vi våra hus med torkade lavar och mossor som drevs in i. Förr i tiden fanns det knappast någon risk att isolera för väl, medan det idag faktiskt. Hur tjockt isoleringsmaterial man ska använda är i hög grad en klimatfråga. Vad vi än menar bör vi ha klart för oss att de bygg- nader från ”förr” som vi jämför med är de. I gamla tider byggde man gärna av de material som fanns tillgängliga i. I skogsbygden byggdes husen med en metod som heter knuttimring.

Det är bra isolerat, stabilt och står i många år.

Vad isolerade man hus med mellan år 1930-1940? Det enkla svaret är att hus från 30-talet inte är isolerade för det man hade att isolera med på den tiden. Isolera golv 1800-tals husinläggfeb 2007Isolera mot djur? Hur ska man bäst isolera en timring från 1600-talet?

Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med besparingar för både miljön och. Men de ville minska kostnaderna ännu mer och bestämde. Ett väl isolerat hus ger både god värmeekonomi och behagligt inneklimat.

Förr i tiden isolerade man byggnaderna så gott man kunde och hade material till. Förr var isoleringens viktigaste funktion att minska drag och man isolerade med vad som fanns tillhands i den omgi- vande naturen. Vilken isolering man skall använda varierar med huset och de behov man. Vid val av isolering bör man också tänka på miljöpåverkan och vad som passar i huset.

Kutterspån (_ =045-055) som lösfyllnad i väggar och tak var vanligt förr. En vanlig metod att göra huset tätt förr, var att lerklina innerväggarna, det vill säga stryka . Fuktisolering – anordning som hindrar spridning av oönskad fukt; Ljudisolering. Hur konsten att isolera ett hus har utvecklat sig över tid. Hur isolering idag skiljer sig mot hur man gjorde förr. Förstår ju att man inte isolerar ett hus med spån längre men ett fristående.

Som sagt, det var ju sånt man gjorde förr. Men det gäller att veta vad man gör för att det inte ska bli helt fel. Men det ökar risken för fuktproblem, som förr eller senare kan förstöra träkonstruktionen. Invändig isolering av källare och golv har potentialen att skada huset. Mögel i hus är långt vanligare än vad man kan tro Förr använde i regel snickare, också kallat timmermän, mer kärnvirke än vad som byggs med idag. För mycket isolering av huset innebär stor risk för fuktrelaterade skador.

När man bygger nytt hus finns alla möjligheter att välja bra, energieffektiva lösningar. All värme som tillförs ett hus försvinner förr eller senare ut genom . Vi har i regel större fukttillskott i våra hus idag än vad man hade förr. Så sparar du energi och pengar på att tilläggsisolera husgrunden – utan risk. Tilläggsisolera för att minska värmeförlusterna – men inte grund mot mark.

Om du inte är fackman och vet exakt vad du gör så tänk inte ens tanken att tilläggsisolera dessa delar av ditt hus. Förr byggdes platta på mark med isoleringen överst.