Tryckimpregnerat virke klasser

NTR Dokument Nr 1:19gäller för rundvirke, sågat virke och snickerier av i första. Trä impregnerat enligt klass A är avsett att användas för virke i markkontakt . Endast tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel ger virket.

Klassning enligt Svensk standard SS-EN 351-och NTR Dokument nr 1:19beskriver fyra klasser impregnerat trä av furu. Vägledning för olika användningsområden av NTR-klassat tryckimpregnerat virke: Trä,det traditionella byggmaterialet. Man brukar tala om tryckimpregnerat och vakuumimpregnerat trä, beroende på vilken process som använts. Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Tryckimpregnerat virke. Allt impregnerat virke som säljs hos Byggmax är NTR-klassat svenskt virke.

Jag skall köpa tryckt virke klass NTR A (det skall ju vara det virket som har det bästa motståndet mot röta, förutom marinklassat). För tryckimpregnerat trä som saluförs i de nordiska länderna finns ett. Tryckimpregnerat trä är trä som behandlats med bekämpningsmedel för att. Vid tryckimpregnering kommer torkat virke till användning för att vätskan ska. Klass, Impregneringsmeto Typ av impregneringsvätska, Användningsområden.

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehandlat virke, vilket ger längre. Tryckimpregnerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser:. Virket är impregnerat med ett träskyddsmedel i enlighet med SS-EN-351-och NTR dokument nr. Tryckimpregnering innebär att virket skyddas mot röta genom att behandlas med.

Moelven erbjuder rektangulär ytterpanel impregnerade i klass NTR AB. I utsatta lägen kan tryckimpregnerat virke vara det enda alternativet som. Det finns flera träskyddsmedel som är godkända i klass vilket . Tryckimpregnerat virke är ibland det enda alternativet om bygget ska. Den grönaktiga färgen hos tryckimpregnerat virke beror på att medlet innehåller koppar. Den försvinner snart och ersätts av en silvergrå nyans om man inte oljar . Exempel på byggen där man ska använda tryckimpregnerat trä klass NTR A är grindstolpar, staketstolpar, allt som är i kontakt med marken. Det finns två vanligt förekommande klasser av kvalitetskontrollerat och tryckimpregnerat virke i bygg- och trävaruhandeln: NTR-A för användning i direkt kontakt . Tryckimpregnerat virke är den absolut vanligaste trallprodukten på marknaden.

Ska du bygga en uteplats, altan eller veranda? Hos BAUHAUS hittar du tryckimpregnerat trä till sommarens alla projekt! Gröna Boken, Nordiskt Trä och SS-EN 1611-.