Trägolv olja

Vad ska man tänka på när man oljar trägolv? Här får du tips om golvolja när du ska olja golv och välja golvolja för ditt trägolv. Ett oljat golv ger träet en varm och levande yta.

Oljade golv har blivit alltmer populära de senaste åren . Hos trägolv som behandlas med olja framhävs träets naturliga karaktär och värme. Träolja ger inget direkt skydd mot slitage men det hjälper till att stöta bort . Alkydförstärkt olja för lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Ger en behaglig yta med mycket träkänsla. Vill du har en mindre vit ton kan du späda oljan med naturell golvolja, vill du ha en starkare vit.

Att luta och sedan olja ett grangolv ger ett hårt och tåligt golv.

Golvet slipas och behandlas med lack eller olja beroende på vilken yta som önskas. En del väljer även att mörkbetsa sin golv och sedan olja eller lacka dem . Oljning av golv har egentligen ingen längre tradition, men med rätt sorts golvolja är det ett utmärkt alternativ, framför allt till lackade golv. Det vanligaste sättet att ytbehandla slipade trägolv är att lacka eller olja, men också lut,bets på lackade golv såpa eller vax förekommer. Vi visar hur du kan förvandla ett gammalt lackat furugolv till ett vackert skurgolv genom att slipa, lutbehandla och slutligen olja golvet. Golvolja skyddar mot både slitage och smuts.

Herdins Träbehandlingsskola Hårdvaxolja golv 2015.

Martin Timells kommentar: Att slipa kan vara svårt om man aldrig gjort det förut. Olja är trendigast, men golven måste efterbehandlas i minst tre . Broschyr för Trestjerner golv olja, från Bauhaus, rekommenderar: Påstrykning med pensel, utjämning med roller, och därefter skurmaskin. Luta och olja golv med springor och sågspån under? CachadLiknandeSedan början på 1900-talet och med sin början i Englan har Timberex golvolja funnits på oljade golv i slott och kojor över hela världen. UNDERHÅLL AV OLJADE TRÄGOLV I KOMMERSIELLA LOKALER SIDA 18.

Med Kährs lack, mattlack eller olja blir ytan enkel att underhålla. Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv. Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trä- golv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Oljan tränger in i träet och gör att ytan blir fuktavvisande. Olja är rätt val till hårda mörka träslag och till golv med liten trafik. Syftet med ytbehandling av golv är att få ett skyddande ytskikt på träet som. Eftersom oljan tränger in och förenar sig med veden får golvet en slagtålig yta. I stället för att lackera ditt trägolv kan du behandla det med olja.

Innan du behandlar golver med olja skall det ha rengjorts, slipats och vara helt torrt.