Time care schema

LösenordAnvändarnamn Time Care Planering Webbklient v16. Hur ska vi hinna lägga scheman var och varannan vecka? Genom att ni själva får påverka ert schema utifrån verksamhetens .

Vi får ett schema som sträcker sig över fyra veckor. Jag lägger ner runt minuter på att önska ett schema i Time care. Bemanningskravet läggs in i Time Care Planering av schemasamordnare. LösenordAnvändarnamn Time Care Planering Webbklient v15. Det nya schemasystemet Time care gör att det är svårt för mig som undersköterska att planera mitt liv och hinna träffa mina vänner.

De moment som du som vikarie ska göra i Time Care Pool gör du. Mina schemapass (lila) – dessa pass importeras från Time Care Planering. Snart ska vi göra om vårt arbete o få time care man lägger alltså NYTT schema var 6e vecka alternativt var 8e eller så. Ett arbetschema kan se ut precis hur som helst och det senaste.

Timecare ska ju fungera genom ett samarbete på avdelningen där alla bjuder . Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till . Alla medarbetare har ett eget ansvar att lägga in sitt schema önskemål i ti samt att. Time Care ansvariga personer lägger upp nya schema.

Sidan om Time Care bor nu på Region Gävleborgs samverkanswebb. Time Care erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för optimerad personalplanering med långsiktiga och resurseffektiva lösningar. Vår lösning möjliggör schemaläggning av ordinarie personal och vikarier med rätt kompetens på rätt plats. Dessutom kan vårdpersonalen samplaneras i team. Sammanfattning: Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål . Ett av förslagen är att Time Care ska bort.

Det är ett schema där personalen själv lägger in hur de vill arbeta.