Renovera fönster eller byta

En hel fönsteravdelning med massor av tips för dig som ska byta fönster eller renovera dina gamla fönster. Om rötan får härja fritt en tid återstår i regel inte annat än att byta ut fönstren. Vid en fönsterrenovering måste oftast fönsterblecken renoveras eller bytas ut, .

Anledningen till att vilja byta fönster kan vara många som fel stil, skruttig kvalitet eller alldeles för värmeslösiga. Jag har ett hus från 19som det sitter gammla glas fönster på, och. Renovera spröjsade fönster eller byta utinläggaug 2015Renovera eller byta fönsterinläggmar 2009Byta fönster eller inte? Det här dåligt underhållna fönstret går att renovera till nästan nyskick. Eller kanske av estetiska skäl om tidigare husägare okänsligt bytt till . I slutändan handlar det ofta om en avvägning mellan att renovera fönstren oftare men till lägre kostna eller byta ut dem mer sällan men till en högra kostnad. Originalfönstren med lösa innerbågar är kvar, men de måste vi ju byta mot.

I nästan varje situation lönar det sig att renovera gamla fönster och montera energiglas. Kostnaden för detta är ungefär hälften mot att byta . Alternativet att byta till nya fönster borde väl spara oss en hel del energi på sikt men det blir också ganska mycket dyrare än att renovera de . Det finns anledning att vara försiktig med att byta fönster, särskilt i hus som är.