Pris sophämtning

Du betalar för att få dina sopor hämtade. Det kostar olika mycket beroende på hur stort sopkärl du har. Här hittar du som privatperson information om öppettider och sophämtning.

I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt . I avgiften igår också att du kan lämna grovavfall, elavfall samt farligt avfall i de olika insamlingssystemen. De insamlingssystem som sophämtningsavgiften . Om du har synpunkter på din sophämtning är du välkommen att kontakta kundservice eller anmäla till exempel utebliven sophämtning. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset. Här kan du se våra olika abonnemang för sophämtning som du kan välja bland beroende på var och hur du bor och hur ofta du vill få soporna hämtade.

HEM ombesörjer hämtningen av ditt hushållsavfall.

Enligt lag måste alla hushåll vara anslutna till den kommunala sophämtningen. Dyrast är Lysekil där sophämtningsavgiften ligger på 3. Billigast är Kungsbacka med 9kronor, visar Villaägarnas . I e-tjänsten ”Hantera din sophämtning” kan du ta del av hur mycket dina sopor vägde vid de senaste hämtningarna. Sophämtningen är uppdelad i en grundavgift och i en rörlig avgift. Du faktureras två gånger per år, i mars och september, av kommunens . Företagstaxa för Åkerslunds ÅVC PDF Prislista, övrigt, Åkerslunds ÅVC PDF.

Samtliga hushåll ska betala fast avgift, även de som beviljats befrielse från sophämtning. På NSR:s webbplats får du mer information om priser för olika tjänster. Priser: Din sophämtning är helt avgiftsfinansierad och bekostas inte av . Sista sophämtning sker under vecka eller beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka. De senaste åren har vi upptäckt många fastigheter . Ska täcka kostnaden för sopkärl, papperspåsar och hållare, förbränning av restavfallet till fjärrvärme, rötning av matavfallet till biogas, och sophämtning. Här kan du läsa om priser för sophämtningen och slamtömning samt vilka olika typer av renhållningsabonnemang det finns att välja mellan. Matavfall och restavfall från villor hämtas med tvåfackade bilar.

Dessa bilar hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas. Vi hämtar gärna ditt avfall hemma hos dig. Och vi blir jätteglada när du besöker oss på återvinningscentralen . Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker själva sophämtningen och. Renhållningstaxan är den avgift du betalar för sophämtning, avfallsplanering, kundservice, fakturering och information.