Isolera tak med cellplast inifrån

Jag vill nu undvika att byta ytterpanelen och istället isolera inifrån. Räcker det i så fall med mm cellplast?

CachadLiknandeDet är därför mycket angeläget att man tar del av den tekniska redovisningen av materialets egenskaper. Cellplast används mest som isolering i golv, tak och . Att isolera taket kostade 0kronor. När en lucka till vinden öppnas inifrån ett uppvärmt hus så strömmar luft upp på vinden. Det kan finnas flera olika anledningar till att du vill tilläggsisolera väggarna i ditt hus. Ska du isolera ytterväggarna kan du välja mellan att isolera dom utifrån eller inifrån.

Ett alternativ som blir allt mer populärt är att isolera väggarna med cellplast.

Genom att isolera taket minskar du risken för värmeläckage. Fuktsäkra konstruktioner – tak, väggar, grunder. Om vindskyddet utförs av cellplast får man extra värmeisolering på köpet. Isolering med cellplast blir allt vanligare och används bland annat i tak i industribyggnader och i prefabricerade väggelement.

Vi bygger om vårt tak som tidigare haft dålig plåtbeklädnad.