Imma på nya fönster

Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men grundorsaken är hög luftfuktighet som fälls ut . En bra nyhet för villaägare som vill byta fönster idag, och som är rädda för utvändig kondens är det nya kondensfria glas som numera finns som .

Vi satte in nya SPfönster i vårat hus för ett tag sedan, men varje morgon (framförallt) är det nästan helt igenimmat på rutorna. Fukt samlas på insidan av fönster i nederkant. CachadUnder hösten och våren kan det uppstå kondens och imma på utsidan av fönstren. Det inträffar i regel på natten och i gryningen, och kan väcka frågetecken, . Detta är inget farligt, det är inget fel på fönstret, det är bara ett kvitto på att dina nya fönster är så bra isolerade att de i princip . Så här undviker och förebygger du fuktskador och fuktproblem med imma, kondens och is på fönster.

Kondens på insidan av ett fönster uppstår huvudsakligen under den kalla årstiden.

Om inte, byt till nya lister, se avsnittet om Att täta fönster. Vi har helt nya fönster i nästan hela huset och ibland på morgnarna är det kondens på hela fönsterutsidan så. Anledningarna till att kondens uppstår är olika beroende var på fönstret kondensen uppstår. Om det uppstår kondens mellan glasen i isolerrutan beror det på att . Om det är kondens på glasen mellan fönsterbågarna så beror det på att varm fuktig luft läcker ut från sovrummen till.

Kondens på insidan av ett fönster kan bero på dålig ventilation medan kondens på utsidan bevisar utmärkt isolering. Om ett fönster är rätt tätat och monterat ska .

Att det kan vara kondens på utsidan av fönsterrutorna i sällsynta fall är ett litet pris att betala för. NorLux Fönster expanderar och söker nya återförsäljare. Kondens är fuktig luft som fastnar på en kall yta och kan uppstå på insidan, utsidan eller mellan glasen i glaskassetten. På nya fönster med lågt u-värde uppstår . Imma uppstår därför lättare på fönster under vilka det inte sitter en radiator. Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet rinner ned och skadar målningen på bågar och . På fönstret till vänster, med det självrengörande glaset Pilkington Activ ytterst, är genomsikten betydligt bättre.

Här får ni svar på de vanligaste frågorna gällande fönster och fönsterbyte. Anledningen till kondens mellan glasen i en isolerruta är att limmet som håller . En vägledning till när och hur kondens förekommer på. Däremot har det visat sig, att de nya fönstren kan ge upphov till ett helt nytt slags. När kondens bildas invändigt beror det på för dåligt isolerade fönster, vid hög luftfuktighet inomhus och låg utomhustemperatur.

Ibland kan imma eller kondens bildas på fönsterglaset, utan att det har med fönstrets kvalitet att göra.