Fuktkvot trä

För att få det i procent multipliceras kvoten med 100. Jämviktsfuktkvoten kallas den fuktkvot som träet har då det är i jämvikt med omgivningens klimat. Här beskrivs byggfysikaliska aspekter när det gäller fukt i konstruktioner i trä – fukt, fuktupptagning, fukttransport, fuktvandring med mera.

Fuktkvoten i trä strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet (RF). Sambandet mellan virkets jämviktsfuktkvot. Om man till exempel mäter fuktkvoten till så innebär det att i varje kilo trä finns det 1gram vatten lagrat. Fuktkvot är ett enkelt sätt att avgöra hur hög . Kan ju inte tänka mig att de flesta hus ska ha en fuktkvot på ? En fuktkvot på i trä motsvarar en relativ luftfuktighet på och där . CachadLiknandeFuktkvot anges för MATERIALt. FUKTKVOT= vikten av vattenmängden i en viss volym av ett material i förhållande till vikten av samma volym torrt material.

Kontenta sammanfattar kom ihåg-listor från handboken ”Fukt i trä för. Den beskriver trämaterialet och förutsättningar för att mäta träets fuktkvot, fukt- kvotskrav . Utsätts konstruktionen för en för hög fuktbelastning under en längre tid kan trä och andra organiska material börja brytas ner. Förutom fukt och temperatur, är tiden en kritisk faktor för mikrobiell tillväxt. Johansson, 2003) visade att prover av trä där an- grepp fanns redan . Information och beräkningar av fuktkvot i samband med torkning av trä.