Enstegstätad fasad myresjöhus

Ny Myresjöhusdom om enstegstätade fasader – en stor framgång. Idag har HD fastställt att Myresjöhus är skadeståndsskyldigt och att även . Myresjöhus är skadeståndsskyldigt samt att andrahandsköpare .

Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala. En dom från Högsta domstolen i dag öppnar . Under åren 1999–20byggde Myresjöhus småhus på Erlandsdal i Svedala kommun. Företaget använde byggtekniken enstegstätad fasad. Det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader. Det slog Högsta domstolen fast i december 2015.

Advokat: Domen om enstegstätade fasader betyder inte särskilt mycket.

Myresjöhus advokat tycker inte att Högsta domstolens dom om de enstegstätade . Fastighetsägarna tar hem den första delsegern i Högsta domstolen mot Myresjöhus. HD slår bland annat fast att så kallad enstegstätad fasad . I Myresjöhus-domarna kom Högsta Domstolen fram till att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion samt att Myresjöhus har orsakat . Enstegstätade fasader är ett fel enligt Högsta domstolen. I det aktuella målet, där Myresjöhus är ansvarig entreprenör, har husägarna upptäckt fuktskadorna . Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde enstegstätade fasader i Svedala, anser Högsta domstolen.

Myresjöhus använde sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Fasader som är uppförda genom enstegstätning drabbas av fukt och mögel. Myresjöhus dömde mot Tingsrättens beslut och fritog Myresjöhus från ansvar. Myresjöhusmålet” (Göta hovrätts dom av den januari 20i mål nr T 99-12) vari frågan om enstegstätade fasader utgör ett fel eller inte och vem som i så fall. Så kom slutligen den andra domen mot Myresjöhus för slarvet med att använda den felaktiga konstruktionen med enstegstätade fasader på sk . Högsta domstolen klassar ”enstegstätade fasader” som ett fel från.

Myresjöhus, villor som hade enstegstätade fasader. Högsta domstolen slår idag fast att utdömda byggmetoden inte borde ha använts och att husägarna ska ersättas. Myresjöhus har motsatt sig att hovrättens dom ändras. Konstruktionen med enstegstätade fasader var vanligt förekommande vid.

Myresjöhus uppförde husen i området under åren 1999-20och använde då en s. Högsta domstolen har i en tidigare dom i . För ansvar krävdes alltså att Myresjöhus varit vårdslösa genom sitt val av enstegstätade fasader. Mot bakgrund av denna ansvarsbegränsning .