Cellplast tryckhållfasthet

De flesta skivor tillverkade av cellplast har ett produktnamn i stil med S1vilket är en slags klassificering av tryckhållfastheten hos skivan. Kraven på hållfasthet, värmekonduktivitet och fuktupptagning är också viktiga att ta hänsyn till du ska välja skiva. Den vanligaste cellplasten är vit och består av expanderad polystyren (EPS).

Ju högre värde desto högre tryckhållfasthet. Gjut in cellplast i betongen för att isolera mot markkylan. EPS-Sbetyder att cellplasten är expanderad och att den är dimensionerad för en tryckhållfasthet på . Tryckhållfasthet på Isodrän eller cellplast under grundmur. Jag ska framöver bygga ut huset och tänkte göra en krypgrund enligt Isodräns . Hållbarhet fogskum (tryck)inläggsep 2014Cellplast under uppfart – kvalitet?

CellplastCachadLiknandeDen hårda cellplasten finns i olika skalor av hårdhet och olika skivor lämpar sig därmed för olika tillämpningar.

Oftast är kraven på hållfasthet, värmekonduktivitet . Isolering med stora krav på tryckhållfasthet. I den här skriften beskrivs de vanligaste situationer som du som byggare. Lätta, hårda skivor som ger utmärkt värmeisolering över lång tid. Finjas produkter av cellplast är mycket hållbara över ti är okänslig.

Cellplast är ett av de mest använda byggmaterialen i byggbranschen. Cellplast benämns ofta efter cellplastisoleringens tryckhållfasthet.

Cellplast tillverkas i homogena block genom att små plastkulor, granulat,. Cellplast är ett begrepp som omfattar flera typer av plaster med olika egenskaper, t. Cellplast som används vid all typ av isolering där det ställs kräv på hög hållfasthet. För värmeisolering som används i omvända tak, i marken som tjälskydd eller för isolering av bottenbjälklag på mark bör både den . Som takisolering till låglutande tak är Sden typ av cellplast. Den har både god isolerförmåga och tillräcklig tryckhållfasthet för att klara . Konstruktioner med bärande EPS-cellplast skall skyddas mot påverkan av. För EPS-cellplast med deklarerade värden på tryckhållfasthet enligt SS-EN 13163: . Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i olika former. Cellplast Jackon XPS 2Jackofoam, med fals, har hög tryckhållfasthet, mycket låg fuktupptagning oc.

Golvskivan i vårt Flytande golv är tillverkad av cellplast med mycket hög tryckhållfasthet för att möjliggöra installation av tunna övergolv. Vår affärsidé Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i. Tryckhållfasthet, kpa EPS-cellplastens egenskaper Värmekonduktivitet Med .