Bidrag energieffektivisering

Gamla tvåglasfönster har oftast ett U-värde mellan och 0. För att kunna beräkna den totala energiförbrukningen eller besparingen räknar vi med . Det finns också 2-glasfönster som kallas energifönster eller isolerfönster.

Mer avancerade moderna energifönster har vanligen glas och U-värde ca 3-9. Gamla tvåglasfönster har ungefär ett U-värde på – 0. Antalet glas är starten på ditt fönsterval. Med 3-glas får du isolerande egenskaper av högsta klass, vilket gör det till det bästa valet när det . Eller har du kanske kommit till en punkt när det är dags att byta, ja då är du sannerligen inte. Till skillnad från 2-glasfönster så är 3-glasfönster generellt sätt mer energieffektiva. Personsäkerhetsglas finns oftast i dessa stora fönster eller som tillval så att .

Orsakerna till fönsterbyte varierar: estetik, energi eller ålder. Om du byter från ett gammalt 2-glasfönster till ett nytt 3-glas, reducerar man . Vi kan erbjuda 3-glasfönster med ett U-värde så lågt som 7 vilket i. Vi lämnar års funktionsgaranti och års garanti mot kondens i isolerruta. Här hittar du de stöd och bidrag för energieffektivisering som finns att söka hos Energimyndigheten. Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva . Här hittar du information och länkar om bidrag och stöd till energieffektiva lösningar och förnybar energi.

Det finns mycket du kan göra för att minska verksamhetens energiförbrukning och spara pengar. Här får du reda på vad du kan göra inom olika områden för att . Regionalt företagsnätverk för energieffektivisering. Det finns olika stöd och bidrag att söka inom energi- och klimatområdet. Läs mer om vilka stöd som finns och vad som krävs för att få stöd. Bidrag till lokala klimatinvesteringar för minskad energianvändning. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta.

På dessa sidor beskrivs vilka dessa åtgärder är, vilka . Aktuella bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. Klimatklivet är en av regeringens satsningar som syftar till att minska utsläppen som påverkar. Dessa företag kan inte få något statligt bidrag för kartläggningen, men. Henrik Wingfors ansvarig för energieffektivisering på Svensk Energi.